Cookie information

Vi bruger cookies til indsamling af statistik og til trafikmåling. Vi bruger informationen til forbedring af hjemmesiden. Ved at klikke videre, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere

Indkøbskurv (0)
0 vare(r) i kurven
I alt:0,00 DKK
Vis indkøbskurven
Find produkt
 
Find produkt
 

Medarbejdere hos nb Radio ApS 

[Generelt][Sammenligning med din indboforsikring][FAQ/Ofte-stillede-spørgsmål]

KompletSikring

Forsikringsbetingelser 7-001

KompletSikring indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i købeloven. 

KompletSikring er omfattet af Forsikringsaftaleloven, og gælder for de produkter, der er anført på forsikringsbeviset.

KompletSikring løber i 3 år for mobiltelefoner, 3 år for computere, 5 år for hi-fi/video og 5 år for TV, regnet fra apparatets købsdato. 

KompletSikring dækker de anførte produkter mod:

 • Normale reparationsomkostninger som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, der gør produktet uanvendeligt.

 • Normale reparationsomkostninger ved beskadigelse som følge af pludselige og uforudsete udefra kommende årsager - også hændelige uheld - der gør produktet uanvendeligt.

 • Skader som følge af slitage.

 • Rensning af produktet i forbindelse med nedbrud.

 • Transportomkostninger indenfor forhandlerens normale handelsområde ved dækningsberettiget skade på stationært udstyr.

 • Særlige betingelser for fladskærme: Det er en betingelse for forsikring af Fladskærme, at installering, samt opsætning og nedtagning foretages af autoriseret forhandler. Ved afgørelse af om pixel fejl har betydning for produktets funktionalitet, benyttes producentens vejledning.

 

KompletSikring dækker ikke:

 1. Skader, der skyldes misligholdelse, fejlbetjening eller forkert brug.

 2. Skader, der består af ridser og  skrammer, som ikke gør produktet uanvendeligt.

 3. Skader, som dækkes af anden forsikring/garanti, eller som er omfattet af købelovens reklamationsbestemmelser.

 4. Tyveri og bortkomst af enhver art.

 5. Brand.

 6. Software til f.eks. EDB udstyr, og skader der skyldes fejl eller mangler i software samt virus.

 7. Særlige undtagelser for fladskærme: Skade sket under transport, håndtering, opsætning, nedtagning og  flytning af fladskærme dækkes ikke.

 

Selvrisiko:  Ingen.

 

Afskrivning: Ingen, dog afskrives Computere med 20% årligt fra og med 13. måned regnet fra købsdato, beregnet af apparatets købspris.

 

Skader skal anmeldes til  NB Radio ApS umiddelbart efter at de er kommet sikrede til kendskab.

 

Forsikringen erstatter med reparation udført af en reparatør anvist af forsikringsselskabet. Den maksimale erstatning er produktets nyværdi fratrukket evt. afskrivning (computere). Såfremt reparationsomkostningerne vil overstige den maksimale erstatning, erklæres produktet totalskadet. Forsikringsselskabet kan i så fald vælge at erstatte med et andet tilsvarende produkt eller kontant erstatning – dog højest svarende til den maksimale erstatning.

 

Opsigelse: Forsikringen kan opsiges skriftligt indenfor 30 dage efter leveringsdato. Herefter kan forsikringen ikke opsiges. Dog kan både forsikringstager og forsikringsselskabet, senest 14 dage efter en skades afgørelse, opsige forsikringen til den næstkommende 1. i måneden. Forudbetalt præmie refunderes forholdsmæssigt.

 

KompletSikring bortfalder helt eller delvis såfremt:

·       Der med forsæt er tilbageholdt eller givet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden.

·       Der opstår skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder og neutralitetskrænkelser, atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan en skade indtræder i krigstid eller i fredstid.

·       Sikrede forsætligt, eller ved grov uagtsomhed har fremkaldt forsikringsbegivenheden.

·       Der er ydet totalskadeerstatning.

  

Forsikringen er tegnet gennem DanRisk

Designskabelon af Bewise